• Hip resistance band

    Хип эсэргүүцэлтэй хамтлаг

    Манай хамтлагууд нь дээд зэргийн уян материалаар хийгдсэн бөгөөд хамгийн дээд чанарын стандартад нийцсэн байдаг. Эдгээр хамтлагууд нь гулсахгүй бөгөөд дасгал хийж байхдаа хөл дээрээ хугарахгүй, эргэлдэхгүй. Хамгийн их ашиг тустай хөл, олзыг бэхжүүлэх дасгалуудыг багтаасан дасгалын ном, түүнчлэн ойрын болон холын аялалд явах хамтлагуудыг авч явах авсаархан, зөөврийн торон цүнх орно.